Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

5508 5101 420
Reposted fromidiod idiod viajointskurwysyn jointskurwysyn
helplessness
helplessness
0011 2ab1 420
Reposted fromkrzysk krzysk viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
helplessness
4080 435a 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viacoffee coffee
helplessness
0314 3ad5 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee

June 03 2017

helplessness
4336 022f 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viacoffee coffee
helplessness
helplessness
helplessness
0927 0f25 420
Reposted fromhagis hagis viajointskurwysyn jointskurwysyn
helplessness
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viajointskurwysyn jointskurwysyn
helplessness
9160 b55b 420
Reposted fromkurna kurna viajointskurwysyn jointskurwysyn
helplessness
Znalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gifZnalezione obrazy dla zapytania will e coyote gif
Reposted fromkrzysk krzysk viajointskurwysyn jointskurwysyn
helplessness
9770 38f9 420
przepraszam za kłopot
Reposted fromnonono nonono viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
helplessness
3940 6b86 420
helplessness

Zawsze, gdy na mnie spojrzysz,
Wiedz :
Że jestem smutny   n i e   d l a t e g o
(Dlaczegokolwiek,
O czym pomyśleć możesz),
Ale dla czegoś innego,
Dalekiego
Czym ty się nigdy nie trwożysz.

Umrę ci kiedyś.
Oczy mi zamkniesz.

I wtedy - swoje
Smutne, zdziwione,
Bardzo otworzysz. 

— Julian Tuwim
helplessness
4912 9e79 420
Reposted fromsharrls sharrls viahouseofpain houseofpain
1248 3025 420

tabularojo:

bowtiesandwandsanddeerstalkers:

till-the-end-of-the-bucky:

hinekurapounamu-x:

unfollovving:

weirdteenblogger:

WHAT THE HELL, MUM.

I’d be happy with a mom like that.

I’d be fucking happy if I even lived in a country that allowed me to get accidentally lost in Paris. Fucking New Zealand, surrounded by sea. 

Fucking America. You drive six hours and you’re in the same God damn state.

Guys, the Eurostar is literally a train that goes UNDERWATER from the UK to France.

That’s too awesome.

helplessness
Reposted fromfungi fungi viahouseofpain houseofpain
helplessness
9298 e46e 420
Reposted frommisza misza viajointskurwysyn jointskurwysyn
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl