Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

helplessness
5859 6ebe 420
Reposted fromerial erial viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
9220 b50f 420

thcrstlshp:

Awesome reflection work by @the_hula! #streetart #reflection #water #truths #perspective #art #thehula https://www.instagram.com/p/BQVwcikBWXp/

March 15 2017

helplessness
6845 41fb 420
Reposted fromrisky risky viabrzask brzask
3885 8171 420

bajablastthirstblog:

Live Through This VHS edits: Side A

Reposted fromdrozdzi drozdzi viabrzask brzask
helplessness
Charles Bukowski

NIKT TYLKO TY

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam.
raz po raz będziesz lądował
w prawie niemożliwych
sytuacjach.
tamci raz po raz będą próbowali
podstępem, ukradkiem i
siłą
zmusić cię, żebyś uległ, dał za wygraną i (lub) po cichu umarł
w sobie.

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
i niewiele trzeba, żeby ci się to nie udało,
całkiem niewiele
ale śpiesz się, śpiesz się, śpiesz.
po prostu ich obserwuj.
słuchaj co mówią.
tym właśnie chcesz być?
istotą bez umysłu i serca?
chcesz jeszcze przed śmiercią
zaznać śmierci?

nikt nie może cię uratować, tylko
ty sam
a wart jesteś uratowania.
niełatwo będzie zwyciężyć w twojej wojnie
ale jeśli w ogóle coś warto wygrać
to właśnie ją.

pomyśl o tym.
pomyśl, jak siebie uratować.
siebie z ducha.
siebie z brzucha.
śpiewającego, magicznego
pięknego siebie.
uratuj go.
nie wstępuj do klubu martwych duchem.

pielęgnuj siebie
z humorem i gracją
a w końcu
jeżeli zajdzie potrzeba
rzuć własne życie na szalę
i mniejsza o to, jakie masz szanse, mniejsza o 
cenę.

tylko ty sam możesz się 
uratować

zrób to! zrób!

a wtedy dokładnie zrozumiesz, o czym
mówię.
Reposted fromxwyczesanagitarax xwyczesanagitarax viabrzask brzask
helplessness
0461 28a1 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viacoffee coffee
helplessness
2170 16f6 420
Reposted fromvandalize vandalize viaPinkpills Pinkpills
helplessness
Biedronka, Nowy York, Brooklyn, Greenpoint, Grand Avenue
Reposted fromPawelS PawelS viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
helplessness
9421 b4f5 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
helplessness
6637 c99f 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabrzask brzask
helplessness
Ostatnie dwa miesiące żyję na odpierdol.
— 12-01/20-03
Reposted fromorchis orchis viatarczyn tarczyn

March 10 2017

5544 1fa9 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viabrzask brzask
5363 e1da 420
Reposted fromsirchamallow sirchamallow viabrzask brzask
helplessness
1512 1a38 420
helplessness

marieannelise:

When there’s too much shit you need to get done at once

image

image

Reposted fromminna minna viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
helplessness
Dwa zadania na początek życia: redukuj wytrwale okrąg, który Cię otacza, i nie zapominaj o regularnej kontroli, czy już nie przebywasz poza polem własnego oddziaływania w ukryciu.
— Franz Kafka - Aforyzmy z Zürau
Reposted frommoonlitsky moonlitsky viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
helplessness
3310 25e0 420
Reposted fromblackcandy blackcandy viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl